Parlem Ventures

Què oferim
als emprenedors?

Valor afegit per als projectes del programa d’acceleració

Formació

· Sessions de formació en format workshop amb expert en matèries relacionades amb l’emprenedoria.

· Obertes a totes les seleccionades en la convocatòria

Espai de treball
Oferta en condicions especials per accedir a espai d’oficina als HUBs regionals de la Cambra de Comerç amb altres Start-ups de l’ecosistema català.
Banc de proves

· Accés als recursos de tecnologia i telecomunicacions de Parlem.

· Espectre de radiofreqüencies 5G amb llicència.

· Accés a ubicacions i equipament de telecomuniacions.

Pilot

Possibilitat de treballar conjuntament per definir, i implementar un pilot en entorns reals i/o de prova a definir amb l’equip tècnic i/o operatiu de PARLEM i/o amb els altres partners del programa.

Mentoring

· Equip de mentors multidisciplinar format per experts en diferents matèries.

· Sessions de treball individuals amb mentors i suport de consultes concretes per a cada Start-up.

Finançament

· Fins a 200.000€ de capital per a cada una de les 3 seleccionades al Pitch Day per part dels partners del programa.

· Suport per a aixecar una segona ronda d’inversió en acabar el procés d’acceleració.

· Possibilitat de follow-on per part dels partners del programa.

Network i impuls empresarial

· Contacte amb altres players del sector per a buscar sinergies.

· Formació i suport en matèries de internacionalització.

· Accés directe a la red comercial i de proveïdors de Parlem.

Suport de Negoci

Accés a serveis auxiliars de negoci:

  • Serveis comercials (comunicació, branding, marketing…).
  • Assessorament legal
  • Selecció de personal – CFO as a service