Parlem Ventures

Política de Privacitat

Qui és el Responsable del tractament de les teves dades i per a quines finalitats es tractaran?

  • PARLEM TELECOM COMPANYIA DE TELECOMUNICACIONS, S.A.
  • NIF nº: A-65851446
  • Adreça: C/ Badajoz, 145, 2ª planta08018 Barcelona
  • Telèfon: (+34) 935 478 860
  • Correu electrònic: atencioalclient@parlem.com
  • Delegat de Protecció de Dates: protecciodedades@parlem.com

 

Tractarem les teves dades personals per a poder gestionar la participació al programa d’acceleració “Parlem Ventures” així com, si s’escau, per al’enviament d’informació d’utilitat o d’interèscomercial de PARLEM, els seus productes i/o serveis.

Serà necessari que ens facilitis les dades requerides com a “obligatòries”. El no-emplenament o emplenament parcial de les dades personals requerides podria suposar que no es puguintractar les dades per a les finalitats detallades anteriorment. Així mateix, cal que ens comuniquis les dades personals actuals per tal que tinguem la informació degudament actualitzada i sense errors.

Quan temps conservarem les teves dades personals?

Les dades necessàries per a la participació al programa d’acceleració “Parlem Ventures” les conservarem durant el temps que la participació es mantingui activa. Les dades personals de contacte les mantindrem mentre no ens sol·licitis la seva supressió per a poder enviar-te informació comercial de PARLEM, els seus productes i/o serveis.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal per al tractament de dades és el consentimentmanifestata través de l’acceptació de la Política de Privacitat.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?

Les dades es podran comunicar a les empreses col·laboradores del programa “Parlem Ventures” (Inveready, Cambra de Barcelona, la Fundació Barcelona Mobile World Capital i la Generalitat de Catalunya) amb les mateixes finalitats esmentades anteriorment.Igualment, les dades poden estar allotjades en proveïdors ubicats fora de la Unió Europea, en condicions de seguretat i confidencialitat, de conformitat amb les corresponents garanties jurídiques.

Quins són els teus drets en relació amb les teves dades personals?

Podràs sol·licitar accedir a les teves dades personals, així com la rectificació de les dades inexactes o, si escau, la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició al tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Igualment, podràs exercir els drets referits anteriorment i, si s’escau, revocar el consentiment atorgat mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a protecciodedades@parlem.com.La revocació es podrà fer sense que afecti de forma retroactiva el tractament de dades personals realitzat fins el moment.

Si no obtens una resposta satisfactòria i desitges formular una reclamació o obtenir més informació al respecte de qualsevol d’aquests drets, podràs demanar-ho a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).